Avaluació dels efectes del programa 1×1 relatiu a la introducció d’ordinadors portàtils a les aules de secundària tant en el rendiment acadèmic mitjançant dades del Consell Superior d’Avaluació com en l’ús de les eines virtuals del Departament d’Ensenyament.

L’estudi de l’impacte del copagament farmacèutic es troba estancat atès que en haver acabat la redacció d’un treball a partir de dades de BSA s’està participant en un projecte per AQuAS a nivell poblacional. En aquests instants ens trobem en fase de provar com funcionaria el codi a córrer dins l’entorn de l’Administració.

Eurest UIC Acord

Eurest Catalunya i UIC Barcelona creen una càtedra per avaluar les polítiques sanitàries i educatives

Eurest Catalunya, empresa líder en el sector de la restauració col·lectiva que forma part de Compass Group, i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han creat una càtedra per avaluar les polítiques sanitàries i educatives. La Càtedra d’Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives analitzarà aspectes com la nutrició i l’obesitat, amb l’objectiu…