La Càtedra d’Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives es crea a iniciativa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona gràcies a la col·laboració de l’empresa Eurest Catalunya.

Té per objecte l’avaluació de diferents polítiques publiques en les següents categories:

  • Nutrició i Obesitat
  • Ús de Recursos Sanitaris
  • Programes Educatius

La comissió mixta de la Càtedra, conformada per Eurest Catalunya i per UIC Barcelona, treballa amb un horitzó a llarg termini per tal de posicionar la Càtedra com a referent en temes de nutrició saludable i avaluació de programes d’educació.