Impacte dels nivells educatius i campanyes referents a l’ús d’aparells mòbils per realitzar transaccions financeres i traslladable en un futur a l’àmbit de l’Administració

Avaluació de l’impacte de les beques universitàries en el rendiment acadèmic i abandonament a nivell poblacional català.