Toni Mora - University of Chicago

Estada 01/01/2016 – 30/04/2016 a la University of Chicago, Department of Economics, col·laboració amb Dr. John List

Estada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departament d’Economia, col·laboració amb Dra. Beatriz González López-Valcárcel -01/05/2015 – 31/05/2015

The Third EuHEA PhD Student-Supervisor and early career researcher conference, Barcelona (setembre 2016)

Do prices of unhealthy foods really influence teenager behaviours? An experiment with school pupils in Barcelona

Presentació Càtedra de Economia Pública Eurest, Universitat Internacional de Catalunya (gener 2016)

Mora, T. I López-Valcarcel, B.G. “Breakfast choice: an experiment combining a nutritional training workshop targeting adolescents and the promotion of unhealthy products”.

Mora, T., Bago d’Uva, T. i Sicras-Mainar, A. “Education gradient in children’s Health care use: Health needs and preventive care”.

Breakfast choice: an experiment combining a nutritional training workshop targeting adolescents and the promotion of unhealthy products” Toni Mora & Beatriz Lopez.Valcarcel.