La premsa es fa ressò de les conclusions extretes sobre les begudes ensucrades de l’article del Dr. Toni Mora

A continuació es poden consultar diversos articles de premsa que fan esment a l’article que signa el Dr. Toni Mora juntament amb el Dr. David Roche “Do consumers respond to ‘sin taxes’ heterogeneously? New evidence from the tax on sugary drinks using longitudinal scanner data” El consumo de bebidas azucaradas cae un 2,2% – Diari de Tarragona…

Avaluació dels efectes del programa 1×1 relatiu a la introducció d’ordinadors portàtils a les aules de secundària tant en el rendiment acadèmic mitjançant dades del Consell Superior d’Avaluació com en l’ús de les eines virtuals del Departament d’Ensenyament.

L’estudi de l’impacte del copagament farmacèutic es troba estancat atès que en haver acabat la redacció d’un treball a partir de dades de BSA s’està participant en un projecte per AQuAS a nivell poblacional. En aquests instants ens trobem en fase de provar com funcionaria el codi a córrer dins l’entorn de l’Administració.