El Dr. Toni Mora, va assistir el passat 21 – 22 de setembre a les I Jornades professionals Alimentació per a un envelliment saludable: Responsabilitat, reptes i oportunitats per millorar la qualitat de vida d’una societat que es fa gran, organitzades per la Fundació Alicia. Es va debatre i analitzar amb diferents experts, com fer front a les necessitats d’una societat que envelleix ràpidament des dels diferents agents implicats per assegurar una correcta alimentació, un bon estat nutricional i una millora de la qualitat de vida.

Les jornades abordaren temes com els hàbits i tendències de consum d’aquest grup de població, la innovació actual en productes per a sèniors o els suports i ajudes a l’autonomia. L’alimentació i el seu impacte tant en l’estat nutricional, com en relació amb el deteriorament cognitiu, la microbiota intestinal, la disfàgia i les perspectives de futur.