Impacte dels nivells educatius i campanyes referents a l’ús d’aparells mòbils per realitzar transaccions financeres i traslladable en un futur a l’àmbit de l’Administració

Avaluació dels efectes del programa 1×1 relatiu a la introducció d’ordinadors portàtils a les aules de secundària tant en el rendiment acadèmic mitjançant dades del Consell Superior d’Avaluació com en l’ús de les eines virtuals del Departament d’Ensenyament.

L’objectiu principal de l’estudi va ésser determinar l’impacte del programa en el rendiment educatiu dels alumnes de secundaria a Catalunya. Per tal de desenvolupar aquest projecte es va establir un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). El programa eduCAT va néixer com a…

Avaluació de l’impacte de les beques universitàries en el rendiment acadèmic i abandonament a nivell poblacional català.