L’objectiu principal de l’estudi va ésser determinar l’impacte del programa en el rendiment educatiu dels alumnes de secundaria a Catalunya.

Per tal de desenvolupar aquest projecte es va establir un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

El programa eduCAT va néixer com a EduCAT1x1 al curs 2009-2010 i va finalitzar el curs 2011-2012. Principalment, el programa contemplava dur a terme tres actuacions interrelacionades:

  1. Proporcionar a l’alumnat ordinadors portàtils coma eina personal de treball.
  2. Dotar les aules dels centres públics, amb pissarres digitals interactives i xarxa local sense fil wi-fi, alhora que preveia subvencionar les connexions a Internet de les aules.
  3. Substituir progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics gratuïts pera l’alumnat.

S’han analitzat els resultats de les proves de competències d’un total de 299.604 alumnes i s’ha demostrat una incidència negativa del programa eduCAT en el rendiment acadèmic. És a dir, la implementació del programa va tenir conseqüències negatives en l’adquisició de competències de l’alumnat, en tetes les matèries avaluades. L’impacte suposa una reducció en termes relatius de quasi el 5,1% de la nota mitjana (4,1% a catala,3,8% a castellà, 6,4% en angles i 6,2% a matemàtiques). Per tant, tot i que el programa eduCAT2.0 ha incidit negativament en l’adquisició de competències deis alumnes a final de la secundaria, cal assenyalar que l’impacte no sembla gaire important en termes quantitatius.

Per treballar els resultats es va fer una estada de recerca al Department d’Economia de la University of Chicago amb el Dr.John list (01/01/2016 – 30/04/2016).