Impacte dels nivells educatius i campanyes referents a l’ús d’aparells mòbils per realitzar transaccions financeres i traslladable en un futur a l’àmbit de l’Administració

Avaluació dels efectes del programa 1×1 relatiu a la introducció d’ordinadors portàtils a les aules de secundària tant en el rendiment acadèmic mitjançant dades del Consell Superior d’Avaluació com en l’ús de les eines virtuals del Departament d’Ensenyament.

L’objectiu principal de l’estudi va ésser determinar l’impacte del programa en el rendiment educatiu dels alumnes de secundaria a Catalunya. Per tal de desenvolupar aquest projecte es va establir un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). El programa eduCAT va néixer com a…

L’efectivitat de programes per aturar la pandèmia del sobrepès així com l’anàlisi de l’impacte d’aquesta malaltia del segle XXI en termes de costos sanitaris públics.

Avaluació mitjançant experiments en laboratori de possibles campanyes alternatives per a la reducció del consum de begudes ensucrades per part de població en edat infantil.

Durant el curs 2014-2015 es va dissenyar un experiment per analitzar la influència d’un taller d’educació nutricional a adolescents paral·lelament a la promoció de menjar no saludable. Pel disseny del taller es va comptar amb la col·laboració de l’Agencia de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquest estudi, es va realitzar una prova…

La presència d’un gradient educatiu en el nombre de visites mèdiques (preventives o derivades de l’estat de salut) dels infants catalans (transmissió intergeneracional).

Concretament adrecem la qüestió de si, en igualtat de necessitats, el grau d’educació parental té una influència en els nens en l’ús de recursos sanitaris del sistema de salut públic. Estudiem un segment de la població de Catalunya mitjançant dades longitudinals durant el període del 2004 al 2010. Estimem mitjançant dades de panell per dades…

Avaluació de l’impacte de les beques universitàries en el rendiment acadèmic i abandonament a nivell poblacional català.

Els efectes del copagament farmacèutic en el consum de fàrmacs de la població catalana segons nivells educatius o la presència de malalties cròniques així com en el seguiment de les malalties.

L’objectiu d’aquest article és avaluar l’efecte que té la introducció d’un copagament, d’un euro per recepta, en el consum de fàrmacs, a la població amb seguretat social de Catalunya, utilitzant les dades de l’administració pública per consum mensual (dosis diàries definides, DDD) de gener de 2012 a desembre de 2014 en una mostra representativa de…