La presència d’un gradient educatiu en el nombre de visites mèdiques (preventives o derivades de l’estat de salut) dels infants catalans (transmissió intergeneracional).

Concretament adrecem la qüestió de si, en igualtat de necessitats, el grau d’educació parental té una influència en els nens en l’ús de recursos sanitaris del sistema de salut públic. Estudiem un segment de la població de Catalunya mitjançant dades longitudinals durant el període del 2004 al 2010. Estimem mitjançant dades de panell per dades…

Els efectes del copagament farmacèutic en el consum de fàrmacs de la població catalana segons nivells educatius o la presència de malalties cròniques així com en el seguiment de les malalties.

L’objectiu d’aquest article és avaluar l’efecte que té la introducció d’un copagament, d’un euro per recepta, en el consum de fàrmacs, a la població amb seguretat social de Catalunya, utilitzant les dades de l’administració pública per consum mensual (dosis diàries definides, DDD) de gener de 2012 a desembre de 2014 en una mostra representativa de…