Concretament adrecem la qüestió de si, en igualtat de necessitats, el grau d’educació parental té una influència en els nens en l’ús de recursos sanitaris del sistema de salut públic. Estudiem un segment de la població de Catalunya mitjançant dades longitudinals durant el període del 2004 al 2010. Estimem mitjançant dades de panell per dades de recompte. Els nostres resultats mostren que a més nivell educatiu dels pares, condicionat als ingressos familiars, es redueix el nombre de visites a atenció primària mentre que no afecta a les visites a especialistes o d’emergències. Els resultats són robustos després d’instrumentalitzar els anys d’escolarització mitjançant el mes de naixement dels pares. També hem examinat els efectes del nivell educatiu dels pares en les visites d’atenció per raons preventives utilitzant les dades del “Programa del Nen Sa” (medicina preventiva) i dels registres de vacunacions. Demostrem la presència d’un gradient educatiu per visites preventives (vacunes opcionals) i visites a atenció primària sense cap malaltia particular o per aconseguir consell per vacunes específiques.