Durant el curs 2014-2015 es va dissenyar un experiment per analitzar la influència d’un taller d’educació nutricional a adolescents paral·lelament a la promoció de menjar no saludable. Pel disseny del taller es va comptar amb la col·laboració de l’Agencia de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

En aquest estudi, es va realitzar una prova controlada per determinar els canvis en les eleccions de la beguda i del menjar (saludable o no saludable) a l’esmorzar, després d’haver realitzat un taller d’educació nutricional que van impartir els nutricionistes de l’Agencia de Salut Pública. Alhora, es va avaluar com afecten les promocions de menjar no saludable (reaccions a ofertes 2 per 1 dels productes no saludables).

La prova, va estar dirigida a 3.291 adolescents de 104 centres escolars de la ciutat de Barcelona. La mitjana d’edat va ser de 13 anys, el 52% eren noies i un 15% tenien sobrepès. Es va realitzar una selecció aleatòria dels centres escolars segons els districtes i la titularitat del centre. Es va proporcionar un cupó per esmorzar gratuïtament a cada estudiant, tant els que van rebre el taller nutricional com els que no. Dues setmanes després, es va tornar a proporcionar el mateix cupó a tots dos grups. Els cupons es van assignar de forma que un terç dels estudiants se’ls va oferir l’oportunitat d’escollir la promoció de 2 per 1 en menjar no saludable i un altre terç una promoció 2 per 1en beguda no saludable. Tots aquest esmorzars es van preparar amb el Catering Eurest de la UIC.

De forma resumida, aquest treball pioner, revela efectes heterogenis de la intervenció nutricional als centres escolars. Els efectes van ser diferents en l’elecció del menjar en relació amb la beguda. Els estudiants van ser més resistents als consells referents a begudes ensucrades que als referents al menjar no saludable i vas ser més sensibles a les promocions 2 per 1 dels productes no saludables així com també a les eleccions dels amics de la classe.

Per acabar de contrastar els resultats es va fer una estada de recerca al Departament d’Economia de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria amb la Dra. Beatriz González López-Valcárcel (Maig de 2015).