L’estudi de l’impacte del copagament farmacèutic es troba estancat atès que en haver acabat la redacció d’un treball a partir de dades de BSA s’està participant en un projecte per AQuAS a nivell poblacional. En aquests instants ens trobem en fase de provar com funcionaria el codi a córrer dins l’entorn de l’Administració.