Aquest article pretén, a través de la revisió de la literatura més rellevant sobre aquest tema, aportar nova llum sobre les potencialitats i els límits de la tributació dels aliments/begudes no saludables amb el propòsit d’alterar els estils alimentaris de la població i combatre, d’aquesta manera, el fenomen de l’obesitat. Es constata l’existència d’una àmplia diversitat d’objectius perseguits, metodologies i entorns investigats i bases de dades emprades, polítiques implementades i resultats obtinguts, que afegeixen complexitat a qualsevol intent de derivar una conclusió genèrica i vàlida sobre la imposició dels greixos o begudes calòriques. Bona part dels estudis valorats prediuen un efecte modest de tributar el consum de menjars i begudes poc saludables i, en conseqüència, un efecte escàs sobre la disminució de l’obesitat, pel joc de diversos factors entre ells els efectes de les elasticitats preu creuades.

Gil, J., López-Casanovas i Mora, T. – Hacienda Pública Española, 2014. Link artículo