Impacte dels nivells educatius i campanyes referents a l’ús d’aparells mòbils per realitzar transaccions financeres i traslladable en un futur a l’àmbit de l’Administració

L’efectivitat de programes per aturar la pandèmia del sobrepès així com l’anàlisi de l’impacte d’aquesta malaltia del segle XXI en termes de costos sanitaris públics.

Avaluació de l’impacte de les beques universitàries en el rendiment acadèmic i abandonament a nivell poblacional català.